• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Zostań technikiem BHP – sprawdź jak będzie wyglądała Twoja przyszła praca

Zostań technikiem BHP – sprawdź jak będzie wyglądała Twoja przyszła praca

2.9.2021

Jak często trzeba przeprowadzać szkolenia BHP? To pytanie z pewnością zadają sobie pracodawcy, którzy chcieliby zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz dopełnić wszystkich wymogów formalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Odpowiedź zainteresuje także osoby, które rozważają wykonywanie zawodu technika BHP. Im częściej pracodawcy muszą korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów ds. BHP, tym większe szanse na zdobycie pracy lub wyższe zarobki. Przepisy bardzo precyzyjnie określają częstotliwość szkoleń BHP, ale zarówno pracodawcy, jak i technicy BHP powinni pamiętać jeszcze o kilku ważnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Częstotliwość szkoleń BHP określa ustawa

O tym kiedy należy przeprowadzić szkolenia BHP mówi kodeks pracy. Nie jest to jednak tak proste, jak mogłoby się wydawać, bowiem częstotliwość szkoleń uzależniona jest od stanowiska, rodzaju wykonywanej pracy, a nawet tego czy jest się szeregowym pracownikiem czy też przełożonym. Zacząć należy od tego, że obowiązkowe szkolenie BHP musi przejść każdy nowo zatrudniony pracownik. Przepisy nie regulują szczegółowo zakresu takiego szkolenia, a o jego przebiegu i treści decyduje technik BHP lub inna uprawniona do tego osoba. Warto jednak zaznaczyć, że szkolenie BHP powinno przede wszystkim skupiać się na zagrożeniach występujących w danym miejscu pracy – część zagadnień jest, rzecz jasna, uniwersalna, ale niektóre będą przedstawiane tylko pracownikom biurowym, a inne pracownikom produkcji czy magazynu.

Szkolenia BHP trzeba przeprowadzać nawet co roku

Szczegółowa rozpiska częstotliwości szkoleń BHP przedstawia się następująco:

 • Raz na rok szkolenie BHP powinni przejść pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne, zagrażające życiu lub zdrowiu. Szkolenie powinno obejmować instruktaż na miejscu pracy oraz wykład. Przewidywany czas jego trwania to 8 godzin.

 • Raz na trzy lata kurs BHP powinni przejść pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – ich zakres powinien obejmować również instruktaż na miejscu pracy oraz wykład, w sumie powinno ono trwać 8 godzin.

 • Co pięć lat szkolenie BHP powinno zostać zorganizowane dla pracowników, którzy są narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracowników, których obowiązki związane są z odpowiedzialnością w zakresie BHP. Muszą przejść 8-godzinny kurs, seminarium lub samoszkolenie.

 • Również co pięć lat szkolenie BHP powinni przejść pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy, organizatorzy produkcji, a także projektanci i konstruktorzy maszyn w formie kursu BHP, seminarium lub samoszkolenia, ale o czasie trwania 16 godzin.

 • Co pięć lat szkolenie muszą odbyć również pracownicy służb BHP i osoby wykonujące zadania służb BHP. Może być to kurs BHP, seminarium oraz szkolenie, ale trwające 32 godziny, w których obowiązkowo zawarte są 4 godziny ćwiczeń.

 • Raz na pięć lat szkolenie BHP powinni przejść również pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, brygadziści czy mistrzowie. Kurs, seminarium lub samokształcenie powinny trwać 16 godzin.

 • Raz na sześć lat szkolenie BHP powinni przejść pracownicy biurowi. W ich wypadku forma szkolenia to kurs, seminarium lub samoszkolenie – całość powinna trać 8 godzin.

Kto może prowadzić szkolenia BHP? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. szkolenie okresowe BHP może prowadzić jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Takiego szkolenia może podjąć się także pracodawca pełniący zadania służby BHP. Musi mieć ukończony kurs dla pracodawców pełniących zadania służby BHP. Przepisy nie określają szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji szkoleniowców, mogą zatem być przeprowadzane przez specjalistów posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe, wiedzę i przygotowanie dydaktyczne.

Pracy dla techników BHP nie powinno zabraknąć

Z powyższego zestawienia jasno wynika, że pracy dla techników BHP nie powinno zabraknąć, ponieważ zapotrzebowanie na ich usługi jest spore. Warto podkreślić, że ścieżek kariery dla techników BHP jest co najmniej kilka. Mogą przede wszystkim szukać pracy w dużych firmach, które muszą regularnie szkolić swoich pracowników, więc o wiele bardziej opłacalne dla nich jest zatrudnienie kogoś na etacie niż wynajmowanie firm, które poprowadzą kurs BHP. Trzeba jednak pamiętać o tym, że na samych szkoleniach obowiązki technika BHP zatrudnionego na etacie się nie kończą. Musi on również przewidzieć jakie zagrożenia mogą wystąpić w danym przedsiębiorstwie i przedstawiać rekomendacje dotyczące zmian mających poprawić bezpieczeństwo.

Kuszącą perspektywą dla technika BHP jest również założenie własnej działalności gospodarczej i oferowanie swoich usług, z których chętnie będą korzystać zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa. W takich firmach szkolenia odbywają się o wiele rzadziej, więc ich właściciele zazwyczaj nie zatrudniają technika BHP na stałe – częściej współpracują z osobami, które oferują takie usługi. Dla technika BHP taki układ ma bardzo wiele zalet – przede wszystkim wynagrodzenie uzależnione jest od przedsiębiorczości i umiejętności pozyskiwania klientów. Kolejny pozytywny aspekt to możliwość oferowania swoich usług na terenie całego kraju – co znacznie zwiększa perspektywy lepszego zarobku. Z drugiej strony, nic nie stoi na przeszkodzie, aby otworzyć centrum szkoleniowe.

Założenie własnej działalności gospodarczej przez technika BHP daje również inne możliwości, takie jak świadczenie usług doradczych i konsultingowych. Zatem technik BHP ma wiele możliwości wykonywania zawodu. Wszystko zależy od potrzeb, oczekiwań i umiejętności osoby, która chce pracować w tych fachu.

Ile zarabia technik BHP?

Zarobki BHP-owca są zróżnicowane, ponieważ poziom wynagrodzenia zależy od kilku czynników, takich jak poziom wykształcenia, staż pracy, region, w którym praca jest wykonywana czy wielkość firmy. Zasada jest taka jak w innych branżach – czym lepsze wykształcenie i kwalifikacje, tym wyższe wynagrodzenie. Średnie zarobki BHP przedstawiają się następująco w zależności od zajmowanego stanowiska: młodszy specjalista – 3670 zł, specjalista – 4900 zł, a starszy specjalista – 5870 zł.

Jak można zdobyć zawód technika BHP?

Tytuł technika BHP potwierdza świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki, które otrzymuje się po zakończeniu półtorarocznej nauki w szkole policealnej. Kierunek jest bezpłatny (jeżeli wykażesz się min. 50% frekwencją), a naukę można podjąć w jednej z 81 szkół policealnych ŻAK na terenie całej Polski. Oprócz konkretnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy czy zagrożeń w środowisku pracy, poznasz także zagadnienia związane z przedsiębiorczością i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Jest to szczególnie istotne dla osób planujących założyć własną firmę, ponieważ daje możliwość zdobycia konkretnych umiejętności, które poprawią ich sytuację na rynku pracy i zwiększą szanse na dobre zarobki.

Osoby, które zdecydują się na zdobycie tytułu technika BHP muszą pamiętać również o tym, że jest to zawód, który wymaga ciągłego dokształcania się i rozwoju. Przepisy prawa pracy, w tym również te dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy ciągle się zmieniają. Jeśli nie śledzi się ich na bieżąco, nie można oferować usług z zakresu szkolenia i coachingu. Trzeba bowiem pamiętać, że od jakości przekazywanej wiedzy zależy bezpieczeństwo, a nawet zdrowie i życie pracowników, którym tę wiedzę się przekazuje.

Technik BHP – ciekawa i odpowiedzialna praca

Podsumowując, można stwierdzić, że technik BHP to ciekawa praca z wieloma możliwościami rozwoju i perspektywą dobrych zarobków. Trzeba jednak pamiętać, że jest to również zawód odpowiedzialny, wymagający umiejętności przewidywania pewnych wydarzeń, na przykład zagrożeń w miejscu pracy oraz związany z koniecznością ciągłego aktualizowania swojej wiedzy. Jeśli jednak nie uznajesz tych kwestii za kłopotliwe, w pracy technika BHP odnajdziesz się bardzo dobrze i możesz liczyć, że zajęcie to nigdy nie będzie nudne ani uciążliwe.

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00