WAŻNA INFORMACJA DLA SŁUCHACZY

14.5.2019

Szanowni Słuchacze,

przypominamy o frekwencji i obowiązku uzyskania pozytywnej oceny z egzaminów semestralnych będących podstawą promocji na kolejny semestr.

Słuchacz, który nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć albo nie otrzyma z tych zajęć ocen uznanych za pozytywne lub nie przystąpił do egzaminu semestralnegomoże być nieklasyfikowany na kolejny semestr.

    Partnerzy:

    PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

    801 100 777

    pon – pt: 9.00 - 17.00