SZKOŁY POLICEALNE - PRATYKI ZAWODOWE

23.5.2019

Drodzy Słuchacze,

prosimy o terminowe przekazywanie do sekretariatu szkoły przy ul. Krupniczej 2/4 we Wrocławiu dokumentów związanych z odbyciem praktyk zawodowych.

Przypominamy, że odbycie praktyki zawodowej jest związane z realizacją podstawy programowej w danym zawodzie. Brak oceny z praktyki zawodowej może skutkować brakiem klasyfikacji słuchacza na kolejny semestr.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

    Partnerzy:

    PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

    801 100 777

    pon – pt: 9.00 - 17.00