MATURA EGZAMIN POPRAWKOWY

2.7.2019

 

Ustny egzamin poprawkowy odbędzie się w terminie 20 – 21 sierpnia 2019 r.

Pisemny egzamin poprawkowy odbędzie się 20 sierpnia 2019 r.

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał wyłącznie  jednego egzaminu  obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.

 

Egzamin poprawkowy przysługuje:

  • zdającym po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów w maju 2019 roku i żaden egzamin nie został im unieważniony,
  • zdającym z lat ubiegłych, którzy nie mają świadectwa dojrzałości i którzy przystąpili w maju 2019 roku do egzaminu/egzaminów z niezdanych przedmiotów obowiązkowych (w przypadku absolwentów LO od 2015r. – mają również wynik z przynajmniej jednego przedmioty dodatkowego).

 

W sesji poprawkowej absolwent nie może podwyższać wyniku egzaminu dodatkowego.

Zdający nie może w sesji poprawkowej zmienić przedmiotu ani poziomu egzaminu (nie dokonuje zmian w deklaracji ostatecznej).

UWAGA !

Zdający, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie do 11 lipca 2019 r. osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Krupniczej 2/4 we Wrocławiu.

 

NIE JEST MOŻLIWE ZŁOŻENIE DEKLARACJI O PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO PO WSKAZANYM TERMINIE.

    Partnerzy:

    PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

    801 100 777

    pon – pt: 9.00 - 17.00