Termin realizacji praktyk zawodowych

11.5.2020

Szanowni Państwo,

Słuchacze poniższych semestrów:

Technik usług kosmetycznych semestr 3

Technik administracji semestr 3

Technik bhp semestr 3

Technik informatyk semestr 3

Technik rachunkowości semestr 3

przypominamy o obowiązku praktyk zawodowych.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum i szkoły policealnej, zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020.

W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Rada klasyfikacyjna po egzaminach poprawkowych i w terminie dodatkowym  odbywa się dnia 31.08.2020 r. Brak odbycia praktyki w terminie może spowodować nieklasyfikowanie słuchacza na kolejny semestr.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

 

Dyrekcja Szkoły

    Partnerzy:

    PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

    801 100 777

    pon – pt: 9.00 - 17.00