Informacja o praktykach zawodowych

Praktyki zawodowe. Termin złożenia Dziennika praktyk do 15 czerwca 2023 r.

1.3.2023

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy informacje na temat obowiązkowych praktyk zawodowych. 

Dzienniczek praktyk wraz z umową należy dostarczyć osobiście do Sekretariatu Szkoły ŻAK we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 2/4 najpóźniej do 15 czerwca 2023

UWAGA - brak zaliczonych praktyk w/w terminie będzie skutkować skreśleniem z listy słuchaczy.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami.

Kierunki, które muszą odbyć praktykę zawodową:

Technik Administracji - III semestr – 4 tyg. /140h/

Technik Usług Kosmetycznych - IV semestr – 4 tyg. /140h/

Technik BHP - III semestr – 4 tyg. /140h/

Florysta - II semestr – 4tyg. /140h/

Opiekun medyczny - II semestr – 4tyg. /140h/

Technik masażysta - III semestr – 6tyg. /210h/

Opiekunka środowiskowa - II semestr – 4tyg. /140h/

Opiekun medyczny (stacjonarny) - II semestr – 2tyg. /40h/, III semestr – 4tyg. /140h/

Technik archiwista - III semestr – 4tyg. /140h/


Uwaga!

Informujemy, że praktyki zawodowe mogą być realizowane tylko w miejscach wymienionych w załączniku "Miejsce realizowania praktyk"i.

Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktyki zawodowej, jeśli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu. Zaświadczenie należy dołączyć do PODANIA O ZWOLNIENIE Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ.

Dyrekcja Szkoły

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00