Specjaliści od rachunkowości i księgowości

Zostań przewodnikiem po meandrach przepisów

9.9.2020

Rachunkowość i księgowość to dla wielu osób (w tym przedsiębiorców) prawdziwa czarna magia, więc zapotrzebowanie na tego typu usługi jest naprawdę duże. Poza tym, każda firma ma dział księgowości.
O pracę w tym obszarze nie jest trudno, więc jeśli lubisz liczby i przepisy, to może być  to branża dla Ciebie.

Wiele osób uważa, że księgowość i rachunkowość to coś bardzo skomplikowanego… i mają rację głównie z powodu ciągle zmieniających się przepisów. Jednakże jeżeli praca z liczbami nie wzbudza w tobie przerażenia, a faktury, podatki i Excel są Twoim powołaniem – to z pewnością dobrze odnajdziesz się w księgowości. Warto zaznaczyć, że zapotrzebowanie na rynku pracy
na specjalistów z dziedziny rachunkowości i księgowości jest duże. Pomoc księgowego okazuje się niezbędna i to nie tylko
w dużych firmach, ale także praktycznie dla wszystkich mniejszych przedsiębiorców, którzy nie są w stanie sami prowadzić ksiąg
z uwagi na skomplikowane przepisy.

Aktualnie, rachunkowość i finanse to jeden z najpopularniejszych kierunków, jaki wybierają absolwenci szkół średnich.
Ma to związek głównie z dużym zapotrzebowaniem oraz satysfakcjonującym wynagrodzeniem, na jakie mogą liczyć księgowi. Poza tym wybór wspomnianego kierunku daje możliwość awansowania, zdobywania nowego doświadczenia poprzez dokształcanie się, a także możliwość pracy w zagranicznych firmach.

Oprócz zamiłowania do pracy z liczbami, osoby które chcą pracować w rachunkowości i finansach muszą mieć cechy takie jak: rzetelność, dokładność, zorientowanie na osiągnięcie celu, sumienność, umiejętność analizowania, skrupulatność, precyzja, umiejętność organizacji pracy własnej. W tej pracy nie ma miejsca na pomyłki i niedopatrzenia – może to mieć niezwykle negatywne konsekwencje dla firmy. Ważna jest także dbałość o zachowanie wszystkich terminów określonych w przepisach. Księgowy musi być też gotowy na ciągłe dokształcanie się w zakresie stale zmieniających się przepisów prawa podatkowego i finansowego.

Księgowość a rachunkowość – czy to to samo?

Określenia rachunkowość i księgowość bardzo często są stosowane wymiennie. Czy jednak znaczą to samo, a może coś innego? Są to oczywiście pojęcia ściśle związane ze sobą, ale jednak odmienne.

Księgowość to element składowy rachunkowości, jest zatem pojęciem o węższym znaczeniu. Z definicji księgowość jest
to ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym mających wpływ na działanie firmy czy innej jednostki organizacyjnej. Z kolei rachunkowość to pojęcie dużo szersze – w jej ramach wyróżnia się: księgowość, rachunek kosztów oraz sprawozdawczość finansową.

Jeśli interesujesz się rachunkowością i szeroko pojętymi finansami, to może warto związać z tą dziedziną swoją pracę zawodową? Jak zacząć pracę w rachunkowości lub księgowości? Niekoniecznie trzeba kończyć studia wyższe na kierunku finanse
i rachunkowość
, wystarczy ukończyć roczną szkołę lub kurs, by móc rozpocząć pracę.

Kierunek rachunkowość i finanse

By pracować w dziale księgowości, wystarczy niespełna rok kształcenia. Nauka na kierunku rachunkowość i finanse trwa właśnie 10 miesięcy i odbywa się w trybie zaocznym. Po jego ukończeniu otrzymuje się zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat szkoły.

Podczas nauki na wspomnianym kierunku słuchacze dowiadują się jak funkcjonują instytucje finansowe i banki, poznają zagadnienia dotyczące sytuacji ekonomiczno-gospodarczej na świecie i mechanizmy działania gospodarki rynkowej,
a także zagadnienia z dziedziny mikro- i makroekonomii. Ponadto uczą się zarządzania funduszami prywatnymi, państwowymi
i samorządowymi. Po ukończeniu nauki słuchacze potrafią sporządzać dokumentację finansową (raporty, sprawozdania, bilanse), umieją analizować dane finansowe, co jest niezbędne do wdrażania właściwej polityki pieniężnej w danej jednostce organizacyjnej. Zdobywają także niezbędną wiedzę z dziedziny podatków, prawa bankowego, finansowego i działalności gospodarczej.

Specjalista ds. rachunkowości i finansów po zakończeniu nauki może podjąć pracę m.in. w: biurach rachunkowych, działach księgowych, instytucjach publicznych, towarzystwach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach świadczących usługi pocztowe
i finansowe, bankach, firmach zajmujących się badaniami statycznymi, korporacjach, a także w konsultingu.

Szczegółowe informacje na temat ścieżki kształcenia dostępne są na stronie szkoły: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/ksztalcenie-jednoroczne/rachunkowosc-i-finanse.

Specjalista ds. rachunkowości i finansów może dalej się rozwijać, poszerzając swoją wiedzę i zdobywając nowe kwalifikacje. Może na przykład ukończyć kurs kadr, płac i ZUS-u. Jest to także świetna opcja dla osób chcących podjąć pracę w działach HR.
By pracować w księgowości, można też ukończyć online’owy kurs podstaw księgowości.

Kurs kadry, płace, ZUS

Kurs ten jest skierowany do osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i chcących pracować w działach kadrowych lub finansowych. Kursanci zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obsługi kadr i płac oraz umiejętność korzystania z programu Płatnik. Kurs trwa 55 godzin i odbywa się w trybie online. Po jego ukończeniu otrzymuje się zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat szkoły.

Przykładowy program nauczania obejmuje następujące zagadnienia: zakres czynności i obowiązków pracowników działu kadr
i płac, regulacje prawne zawarte w kodeksie pracy i kodeksie cywilnym, prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, zasady naliczania wynagrodzeń i narzut na wynagrodzenia, tworzenie dokumentacji i rozliczanie pracowników z urzędem skarbowym, tworzenie dokumentacji i rozliczenie z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z ZUS, sporządzanie listy płac metodą tradycyjną, komputerowy program do obsługi kadr i płac, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zasady tworzenia, regulamin ZFŚS), bezpieczeństwo i higiena pracy.

Wymagania do zapisu to: ukończone 18 lat, wykształcenie min. średnie oraz komputer ze stabilnym łączem internetowym i zestaw mikrofon i słuchawki. Na kurs kadry, płace i ZUS można zapisać się na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kursy-online/kurs---kadry--place--zus--online-.

Kurs podstawy księgowości

Jest to kurs skierowany do osób początkujących, które w ogóle nie mają doświadczenia w pracy w księgowości. Jest to punkt wyjściowy, od którego można zacząć swoją przygodę z księgowością. Jego ukończenie daje możliwość odpowiedniego przygotowania do pracy w dziale księgowym w firmach i innych jednostkach organizacyjnych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy kursu zdobywają podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i przygotowanie do wykonywania pracy w działach finansowo-księgowych.

Kurs trwa 36 godzin i odbywa się w trybie online. Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do rachunkowości, etykę w działalności gospodarczej i zawodowej, organizację działalności gospodarczej – wiadomości wstępne, charakterystykę aktywów i pasywów, operacje gospodarcze, dowody księgowe, księgi rachunkowe, ewidencję podstawowych operacji bilansowych, ewidencję podstawowych operacji wynikowych, system podatkowy w Polsce, VAT - podstawy prawne, ogólne zasady, podstawy rozliczeń z ZUS. Po ukończeniu kursu ma się wiedzę i umiejętności z podstaw rachunkowości.

By zapisać się na ten kurs, należy mieć ukończone 18 lat oraz dysponować komputerem ze stabilnym łączem internetowym, mikrofonem i słuchawkami. Można się na niego zapisać na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kursy-online/kurs---podstawy-ksiegowosci---kurs-i-stopnia--online-.

 

    Partnerzy:

    PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

    801 100 777

    pon – pt: 9.00 - 17.00