Plan zajęć na 10 i 11 października 2020r.

7.10.2020

Poniżej do pobrania plany zajęć

 

Legenda do planu:

LO4  - Liceum Ogólnokształcące czteroletnie

LOG  - Liceum Ogólnokształcące trzyletnie

DSAR - Technik Archiwista

DSBHP - Technik BHP

DSA - Technik Administracji

DSK - Technik usług kosmetycznych

JSOŚ - Opiekunka środowiskowa

Jeśli na planie w kolumnie sala widnieje "Krupnicza 2/4" wówczas zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły Żak przy Krupniczej 2/4,

jeśli pole sala jest puste, zajęcia odbywają się w SP nr 5 przy ul. Jeleniej 7

 

Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk, konieczność zasłaniania łokciem lub chusteczką ust oraz nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania twarzy. 

Maseczki stosujemy w przypadku braku możliwości zachowania dystansu min 1,5 m w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych, takich jak korytarze.

Prosimy w piątek wieczorem o ponowne sprawdzenie planu zajęć.

Zespół  Żak Wrocław

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00