Menu

Matura w terminie poprawkowym - sierpień 2017

16 sierpnia 2017

Drodzy Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego Trzyletniego ŻAK!

Informujemy, że dnia 22.08.2017 r. (wtorek) o g. 9:00 w pracowni przy sekretariacie szkoły (ul. Krupnicza 2/4 we Wrocławiu), będzie odbywać się pisemny egzamin maturalny w terminie poprawkowym z matematyki.

Wszystkich Słuchaczy, którzy do dnia 7 lipca 2017 r. złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego prosimy o stawienie się przynajmniej pół godziny przed wyznaczonym terminem.

Przypominamy o zabraniu ze sobą dowodu osobistego, długopisu/pióra z czarnym tuszem/atramentem, linijki, cyrkla oraz kalkulatora prostego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Zobacz także