• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Technik administracji – jakie są perspektywy rozwoju po ukończeniu tego kierunku?

Technik administracji – jakie są perspektywy rozwoju po ukończeniu tego kierunku?

23.12.2021

Technik administracji to kierunek idealny dla osób, które interesują się prawem administracyjnym i jego zastosowaniem w praktyce. Słuchacze tego kierunku w toku nauki poznają tajniki zasad prowadzenia postępowań administracyjnych, uczą się zarządzania finansami, a także dowiadują się, jak efektywnie kierować zespołem pracowników. To profesja, której popularność nie słabnie od lat, a zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie jest ciągle bardzo duże. Jakimi cechami powinien odznaczać się Technik administracji? Co obejmuje program nauczania na tym kierunku? W jakich instytucjach mogą pracować absolwenci? Poniżej krótki przewodnik po zawodzie technika administracji.

Jakie cechy powinien mieć technik administracji?

Technik administracji zwykle podejmuje pracę w biurach, gdzie ceniona jest nie tylko dyspozycyjność i zapał do pracy, ale również odpowiedzialność i bycie osobą godną zaufania. Cenione są także cechy takie jak rzetelność, wysoka kultura osobista i komunikatywność – tak ważna  w kontaktach z innymi.

W pracy biurowej zdarzają się napięcia i presja czasu, związane chociażby z wprowadzaniem zmian w prawie czy pojawieniem się nowych projektów z nieprzekraczalnym terminem. Dlatego technik administracji powinien być odporny na stres. Powinien na bieżąco śledzić zmiany w przepisach. To zawód dla osób odnajdujących się w tzw. „pracy papierkowej”, której w tej profesji nie brakuje.

Oczywiście w pracy tej ważna jest także wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauki. Absolwent tego kierunku ma kompleksową wiedzę z zakresu praw i obowiązków obywatelskich, gospodarki, rachunkowości, socjologii czy nawet psychologii społecznej. Potrafi też sprawnie posługiwać się wszelkimi narzędziami biurowymi.

Jak zostać technikiem administracji?

Aby zostać technikiem administracji, należy ukończyć dwuletni kierunek. Zajęcia odbywają siew trybie zaocznym. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego organizowanego w szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną uzyskuje się kwalifikację w zawodzie – obsługa klienta w jednostkach administracji (EKA.01) i 2 certyfikaty: przygotowanie dokumentacji stosunku pracy oraz prawa i obowiązki stron postępowania administracyjnego.

Wiedza i umiejętności technika administracji

W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się m.in. z obsługą niezbędnego oprogramowania oraz zagadnieniami z zakresu działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej. Zdobywają też wiedzę na temat podstaw przedsiębiorczości. Poznają także podstawy statystyki i uczą się języka obcego branżowego, który ułatwia porozumiewanie się z kontrahentami, przełożonymi lub zagranicznymi klientami. Poznają podstawy prawa cywilnego i źródła prawa administracyjnego, a także podstawy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz sporządzania koniecznej dokumentacji. Dodatkowo uczą się także form działania administracji, struktury i zadań organów administracji.

W trakcie nauki w szkole Żak nie zabraknie także praktycznych zajęć z dokumentacji biurowej w działalności gospodarczej, organizacji pracy biura, redagowania i przechowywania dokumentów, a także postępowania w administracji.

Absolwenci kierunku umieją:

 • opracowywać projekty aktów administracyjnych

 • prowadzić postępowania, które kończą się wydaniem decyzji administracyjnej

 • prowadzić podstawową dokumentację księgową opartą na planowaniu kosztów i uwzględnianiu przychodów, a także zarządzać majątkiem firmy i pracownikami

 • znają zasady funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

 • identyfikować problemy interesantów i rozwiązywać je zgodnie z przepisami prawa

 • gromadzić i przetwarzać, prezentować i wykorzystywać informacje niezbędne w procesach decyzyjnych

 • przygotowywać narady, zebrania, konferencje i sesje

 • prowadzić korespondencję, redagować pisma urzędowe, sporządzać sprawozdania dotyczące spraw administracyjnych danego przedsiębiorstwa

 • posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz dokumentacją księgową

 • przyjmować, segregować oraz zarządzać prawidłowym obiegiem dokumentów

 • rozpoznawać i umiejętnie zarządzać procesami gospodarczymi.

Oprócz szerokiej wiedzy z zakresu tematyki administracyjnej absolwent tego kierunku wie jak do wykonywania swoich obowiązków wykorzystywać nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej.

Technik administracji - przedmioty

Słuchacz na kierunku technik administracji zdobywa niezbędną wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną.

Program nauczania na kierunku technik administracji obejmuje następujące zagadnienia:

 • działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej,

 • język obcy w administracji;

 • podstawy finansów publicznych;

 • podstawy prawa cywilnego;

 • podstawy przedsiębiorczości;

 • postępowanie w administracji;

 • podstawy statystki;

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy;

 • dokumentacja stosunku pracy;

 • formy działania administracji;

 • źródła prawa administracyjnego;

 • struktura organów administracji;

 • dokumentacja biurowa działalności gospodarczej;

 • organizacja pracy biura;

 • redagowanie dokumentów;

 • przechowywanie dokumentów;

 • wstęp do postępowania w administracji;

 • postępowanie egzekucyjne w administracji.

Program zajęć jest zgodny z wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Technik administracji - praca

Zapotrzebowanie na pracowników administracyjnych jest bardzo duże. Z biegiem lat przybywa urzędów administracji państwowej i samorządowej, w związku z tym technicy administracyjni nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Mogą znaleźć zatrudnienie także w firmach prywatnych.

Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, ale także w sektorze prywatnym – firmach konsultingowych, fundacjach, organizacjach społecznych, zakładach usługowych. Równie często znajduje zatrudnienie w bankach, urzędach oraz firmach ubezpieczeniowych. Może też świadczyć usługi doradcze w zakresie obsługi jednostek administracyjnych.

Na jakich stanowiskach najczęściej podejmują pracę technicy administracji?

 • Pracownik biurowy 


Główne obowiązki: obsługa sekretariatu, nadzorowanie obiegu dokumentów, zarządzanie korespondencją, obsługa klientów, archiwizacja dokumentów, przygotowywanie pism biurowych, tworzenie ofert, wspieranie pracowników firmy w kwestiach administracyjnych, organizowanie spotkań i wyjazdów służbowych.

 • Inspektor ds. rejestracji


Główne obowiązki: kompleksowa obsługa procesów związanych z wydawaniem i odnawianiem certyfikatów podpisu elektronicznego, dbałość o zgodny z prawem przebieg procesu certyfikacji, weryfikacja dokumentów, sprawdzanie poprawności danych widniejących na złożonych wnioskach, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zleceń.

 • Konsultant ds. wsparcia klienta


Główne obowiązki: udzielanie wsparcia klientom indywidualnym i biznesowym, odpowiadanie na bieżące zapytania klientów, utrzymywanie dobrych relacji z klientami, współpraca z pracownikami innych działów.

 • Pracownik biura i magazynu

Główne obowiązki: przyjmowanie towaru do magazynu, przygotowywanie zamówień do wysyłki, sporządzanie faktur, wystawianie dokumentów magazynowych, składanie zleceń spedycyjnych, monitorowanie statusu przesyłek, kompleksowa obsługa klientów, odbieranie telefonów oraz poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmy.

 • Pracownik administracyjny


Główne obowiązki: terminowe wystawianie dokumentów, kontrola prawidłowości danych w systemie operacyjnym, weryfikowanie faktur wystawianych przez partnerów, wystawianie korekt faktur, generowanie raportów.

To tylko przykładowe stanowiska, na których mogą podjąć pracę technicy administracji. Ukończenie tego kierunku daje wiele możliwości zatrudnienia i ciągłego rozwoju. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wzrasta i nic nie wskazuje na to, aby ten trend miał w najbliższym czasie ulec zmianie.

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00