Technik archiwista

Kierunek bezpłatny

Zapisz się

Szczegóły kierunku

Jeśli Twoi najbliżsi uważają, że jesteś świetnie zorganizowany, skrupulatny, nie gubisz żadnych dokumentów i nieustannie sporządzasz listy, Twoim przeznaczeniem jest praca technika archiwisty. Po ukończeniu tego kierunku będziesz na co dzień zajmował się tym, co tak bardzo lubisz: gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz związanym z nią postępowaniem końcowym.

Czego nauczysz się na kierunku Technik archiwista w szkole Żak?

Po zapoznaniu się z podstawami przedsiębiorczości, poznasz podstawy i metodykę archiwistyki. Nabędziesz umiejętność specjalistycznego zabezpieczania akt. Poznasz działalność popularyzatorską archiwum, a także postępowanie z dokumentacją niearchiwalną oraz materiałami archiwalnymi. Nauczysz się prawa archiwalnego oraz posługiwania się językiem obcym w archiwistyce podczas codziennej pracy w archiwum. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznie przygotują Cię do wykonywania pracy zawodowej. Zapoznasz się z bezpieczeństwem i higiena pracy w archiwum, właściwym obiegiem i przechowywaniem dokumentacji. Zdobędziesz umiejętność opracowywania materiałów archiwalnych, a także zgłębisz zasady prowadzenia działalności gospodarczej w archiwistyce.

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Organizacja i prowadzenie archiwum (EKA.02)

Opracowywanie materiałów archiwalnych (EKA.03)

r

Tryb nauczania

Zaoczne

#

Czas trwania

2-lata

d

Uzyskany dokument

Świadectwo MEN

q

Egzamin

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

t

Uzyskany tytuł

Technik archiwista

Przykładowy program nauczania

 • Język obcy w archiwistyce
 • Podstawy archiwistyki
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Prawo archiwalne
 • Metody archiwistyki
 • Zabezpieczanie akt
 • Działalność popularyzatorska archiwum
 • Postępowanie z dokumentacją niearchiwalną
 • Postępowanie z materiałami archiwalnymi
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w archiwum
 • Obieg i przechowywanie dokumentacji
 • Opracowanie materiałów archiwalnych
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce

Perspektywy pracy

 • Administracja państwowa i samorządowa
 • Archiwa państwowe
 • Archiwa zakładowe
 • Banki
 • Duże korporacje
 • Instytucje publiczne
 • Składnice akt w jednostkach administracji

798 299 599

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.