Menu

Opis kierunku

Jeśli Twoi najbliżsi uważają, że jesteś świetnie zorganizowany, skrupulatny, nie gubisz żadnych dokumentów i nieustannie sporządzasz listy, Twoim przeznaczeniem jest praca technika archiwisty. Po ukończeniu tego kierunku będziesz na co dzień zajmował się tym, co tak bardzo lubisz: gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz związanym z nią postępowaniem końcowym.

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  2 lata

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Technik archiwista

 • EGZAMIN:

  Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Archiwa państwowe

 • Archiwa zakładowe

 • Instytucje publiczne

 • Składnice akt w jednostkach administracji

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Język obcy w archiwistyce

 • Metody pracy w archiwum zakładowym

 • Podstawy archiwistyki

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Prawo archiwalne

 • Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych